در هفته آتی صورت می‌گیرد:

نشست کمیسیون اصل 90 با وزیر کشاورزی

مجلس

کمیته‌های قضایی و سیاسی و نظامی کمیسیون اصل ۹۰ برای رسیدگی شکایات واصله تشکیل جلسه خواهند داد.

محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی با اعضای کمیسیون اصل ۹۰ در هفته آتی نشست مشترک خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار ایلنا، اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در هفته آینده در مورد پرونده‌های مطرح شده در این کمیسیون با وزیر جهاد کشاورزی نشست خواهند داشت.

همچنین کمیته‌های قضایی و سیاسی و نظامی کمیسیون اصل ۹۰ برای رسیدگی شکایات واصله تشکیل جلسه خواهند داد.

کد N63603