درخواست حبس برای پلیس ترکیه

ترکیه,زندان

آنکارا - ایرنا - دادستان عمومی استانبول خواستار حبس برای یک افسر پلیس که به سوی معترضان در پارک گزی گاز اشک آور پرتاب کرده بود ، شد.

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا ، دادستان استانبول در کیفر خواست خود با اشاره به پرتاب مستقیم گاز اشک آور به صورت مستقیم به سوی معترضان در پارک گزی ، خواستار سه سال زندان برای این افسر پلیس شده است.

این دادستان همچنین خواستار استعفای این افسر پلیس شده است.

در این کیفر خواست آمده است که این افسر پلیس از فاصله نزدیک و بدون اخطار نسبت به پرتاب گاز اشک آور به سوی معترضان اقدام کرده است.

ناآرامی ها در ترکیه با اعتراض به تصمیم دولت اردوغان برای تخریب یک پارک در میدان تقسیم شهر استانبول با هدف ساخت مرکزی تجاری شروع شد.

تظاهرات معترضان بعداز مداخله نیروهای امنیتی و پلیس ترکیه و استفاده از گازهای فلفل و اشک آور و ماشین های آب پاش به درگیری های خونین بین دو طرف منجر و دامنه ناآرامی ها به سراسر ترکیه کشیده شد.

در این ناآرامی ها شش نفر کشته و هزاران نفر زخمی شده اند.

خاورم ** 230** 3404
کد N62980