ایران سومین وارد کننده محصولات ترکیه

صادرات,ترکیه,کشورهای هم مرز

آنکارا- ایران در بین کشورهای هم مرز ترکیه در بخش واردات از این کشور در سال گذشته میلادی پس از عراق و جمهوری آذربایجان در رده سوم ایستاد.

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا و براساس آمار منتشر شده توسط مجمع صادرکنندگان ترکیه ، این کشور در سال گذشته میلادی 22 میلیارد و 877 میلیون دلار به کشورهای همسایه خود صادرات داشته است.

براساس این آمار ، این رقم 15 درصد کل صادرات ترکیه در سال گذشته را تشکیل می دهد که نسبت به سال 2012 میلادی شش درصد افزایش نشان می دهد.

براساس این گزاش ، 9/51 درصد صادرات ترکیه به کشورهای هم مرز این کشور معادل 11 میلیارد و 864 میلیون دلار به عراق انجام شده است .

صادرات ترکیه به ایران در سال گذشته میلادی دو میلیارد و 552 میلیون دلار بود و ایران پس از جمهوری آذربایجان سومین مقصد بزرگ صادراتی ترکیه در بین کشورهای همسایه اش بود.

صادرات ترکیه به جمهوری آذربایجان و نخجوان در سال گذشته دو میلیارد و 956 میلیون دلار ، بلغارستان یک میلیارد و 934 میلیون دلار ، یونان یک میلیارد و 412 میلیون دلار ، گرجستان یک میلیارد و 236 میلیون دلار و سوریه 912 میلیون دلار بالغ شد.

بیشترین میزان صادرات ترکیه به کشورهای همسایه در سال گذشته در بخش صنایع شیمیایی بود.

ترکیه در سال گذشته میلادی ترکیه به عراق یک میلیارد و 193 میلیون دلار ، ایران 7/645 میلیون دلار، آذربایجان و نخجوان 7/537 میلیون دلار ، یونان 4/495 میلیون دلار و بلغارستان 5/293 میلیون دلار محصولات صنایع شیمیایی صادر کرد.

میزان صادرات محصولات صنایع آهن و فولاد ترکیه به کشورهای هم مرز این کشور در سال گذشته میلادی دو میلیارد و 944 میلیون دلار ، صادرات محصولات غذایی شامل روغن و حبوبات دو میلیارد و 762 میلیون دلار ، محصولات صنایع چوب و جنگلی یک میلیارد و 797 میلیون دلار اعلام شده است.

خاورم**2012**230**1856
کد N62678