تداوم برکناری روسای پلیس ترکیه

پلیس,ترکیه

آنکارا-ایرنا- روسای شش شعبه شهربانی کل ترکیه در ادامه تصفیه نیروهای پلیس به دنبال اجرای عملیات ضد ارتشا و فساد مالی در این کشور، برکنار شدند.

به گزارش ایرنا، افزون بر برکناری و تغییر روسای شعب در شهربانی کل ترکیه محل خدمت حداقل 500 پلیس نیز در شهربانی این کشور طی یک ماه گذشته تغییر کرده است.

براساس این گزارش، علاوه بر تغییرات در شهربانی کل ترکیه ، معاونین شش شعبه پلیس آنکارا نیز امروز تغییر کردند.

به گزارش منابع خبری ترکیه، سه رییس شعبه های مختلف پلیس استان آماسیا همچنین امروز از کار برکنار شدند.

در پی عملیات ضد فساد مالی و ارتشا در 17 دسامبر سال گذشته میلادی توسط پلیس و دادستان استانبول که منجر به دستگیری شماری از منتسبان به دولت آنکارا و دو نفر از فرزندان وزیران سابق کابینه این کشور به اتهام ارتشا و اخذ رشوه شد، دولت آنکارا دست به تصفیه های گسترده در بین نیروهای پلیس این کشور زده است و روسای پلیس استان های مختلف ترکیه در هفته های اخیر برکنار شده اند و محل خدمت بیش از 2 هزار نفر از نیروهای پلیس که در بین آنها روسا و معاونین شعب مختلف نیز وجود دارند ، تغییر کرده است.

خاورم**2012** 230 **1010
کد N62326