عضو هیات نظارت بر نمایندگان مجلس به ایلنا خبر داد؛

نطق مطهری در راستای ایفای نقش نمایندگی‌اش بوده است

مجلس

اقدامی که دادستانی تهران علیه آقای مطهری انجام داده و بیانیه‌ای را صادر کرده غیرمتعارف است.

عضو هیات نظارت بر نمایندگان مجلس نطق علی مطهری را در راستای ایفای نقش نمایندگی‌اش دانست.

عوض‌حیدرپور در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در خصوص بررسی اظهارات علی مطهری در هیات نظارت بر نمایندگان گفت:‌به دنبال بیانیه‌ای که دادستانی تهران در اعلام جرم علیه آقای مطهری صادر کرد، نائب رئیس مجلس بررسی این مسئله را به هیات نظارت بر نمایندگان واگذار کرد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: ما این درخواست را در هیات نظارت بر نمایندگان بررسی کردیم و نتیجه بررسی‌ هیات نظارت بر رفتار نمایندگان این بود که نطق آقای مطهری در راستای ایفای وظایف نمایندگی‌اش بوده است.

نماینده مردم شهرضا در مجلس شورای اسلامی با غیرمتعارف خواندن رویه دادستانی در اعلام جرم مطهری، اظهار داشت: اقدامی که دادستانی تهران علیه آقای مطهری انجام داده و بیانیه‌ای را صادر کرده غیرمتعارف است، چون بر اساس رویه که بین مجلس و شعب دادگستری وجود دارد باید دادستانی تهران در صورت وجود موردی آن را به یکی از شعب ارسال می‌کرد و شعب نیز بعد از طی رویه و اخذ نظر هیات نظارت اقدام لازم را انجام می‌داد که این روال متعارف انجام نشد.

کد N61907