اولاند چرا از پاسخ به سوالهای خبرنگاران درباره زندگیش طفره رفت ؟

همه خیانت‌های رئیس جمهور بی‌وفای فرانسه!

کد N61838