صادقی به مهر خبر داد:

جلسه مشترک دولت و مجلس بعد از پایان جلسات کمیسیون تلفیق / تا کنون دعوت رسمی از دولت نکرده ایم

مجلس

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس تا کنون به طور رسمی از دولت برای شرکت در جلسه مشترک دوقوه به میزبانی مجلس دعوت نکرده است گفت: این جلسه بعد از پایان جلسات کمیسیون تلفیق برگزار می شود.

ضرغام صادقی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، در خصوص جلسه مشترک دولت و مجلس که قرار است به میزبانی مجلسی ها برگزار شود گفت: فعلا زمان دقیق این جلسه مشخص نیست و بعد از پایان جلسات کمیسیون تلفیق بودجه زمان آن مشخص خواهد شد.

وی با بیان اینکه تا کنون مجلس دعوت رسمی از دولت برای شرکت در این جلسه نداشته است گفت: به احتمال زیاد جلسه مشترک دولت و مجلس در حوالی دهه فجر برگزار خواهد شد.

به گزارش مهر، اولین جلسه مشترک فصلی دولت و مجلس آبان ماه به میزبانی دولت برگزار شد و پس آن مقرر گردید تا جلسه بعدی این دو قوه به میزبانی مجلس شورای اسلامی برگزار شود.