کشف استعدادها در سفرهای استانی

سیدرضا اکرمی,سفرهای استانی دولت

حجت الاسلام اکرمی

اصل سفرهای استانی برای مسئولان بلندپایه نظام جمهوری اسلامی بسیار مفید فایده است. من این سفرها را برای مسئولان عالی از قبیل مقام معظم رهبری و ریاست محترم جمهوری مفید و شایسته می دانم.

مطلب دوم این است که  این سفرها دستاوردهای متعددی دارد که  شاید مهمترین آن​ها دیدار رودررو با مردم است. این دیدارها باعث خواهد شد که رئیس جمهور و دولت محترم بتوانند استعدادها و ظرفیت​های هر بخش و استان را بشناسند. شناخت این نیازها و استعدادها تنها با دیدارهای از نزدیک امکان پذیر است.

از سوی دیگر درک نیازها و مسایلی که در هر استان وجود دارد نیز جز با رفتن مسئولان در مناطق مختلف امکان پذیر نیست. این سفرها به دولت کمک خواهد کرد که نیازها و مشکلات مردم را بهتر درک کنند و همچنین این امکان را به ریاست محترم جمهور می دهد که در راه تحقق وعده های انتخاباتی خود گام بردارد.

البته این نکته را هم باید در نظر داشته باشید که از آنجایی که تا بحال این مسایل بوده و رئیس جمهور به سفر می رفته است دولت جدید هم نمی تواند این مسئله را نادیده بگیرد. به هرحال اصل سفر خوب است و برکات زیادی دارد. این برکات هم برای مردم خودمان است و هم وجهه بین المللی خواهد داشت.

نکته دیگر این است که در این سفرها باید حفظ کرامت انسانی  مردم مد نظر قرار گیرد. در نظام مقدس جمهوری اسلامی مردم ولی نعمتان مسئولان هستند وبا شان و کرامت آن ها حفظ شود. از سوی دیگر این دولت همانطور که خود گفته است دولت راستگویان است ، بنابر این اگرچه بر همه دولت​ها واجب است که با مردم روراست بوده و حقیقت را بگویند ، بر این دولت بیش از همه این فریضه واجب است. بنابر این دولت نباید وعده هایی بدهد که امکان تحقق آن ها نباشد. به حمد الله تا کنون نیز اینگونه بوده است و دولت وعده غیر قابل اجرا به مردم نداده است.

عضو جامعه روحانیت مبارز تهران

27219

 

 

کد N60680