2 دلیلی که ایران و ترکیه را به هم نزدیک تر می کند

ایران و ترکیه

روزنامه السفیر نوشت ایران و ترکیه برای تشکیل محوری جدید در منطقه تلاش می کنند.

به گزارش خبرآنلاین روزنامه السفیر چاپ لبنان در مقاله ای نوشت بحران سوریه در سه سال گذشته مرکز اختلاف ترکیه و ایران بوده ولی این اختلافها به مرحله تنش نرسیده است و دو کشور همکاریهایی درباره بحران سوریه هم داشته اند.

این روزنامه می افزادی: با وجودی که بحران سوریه از بُعد راهبردی برای ایرانیها مهم و در روابط با ترکیه تاثیر گذار بود ولی به اصل روابط با ترکیه و روابط مرتبط به مصالح دو کشور ضربه ای نزد. در این راستا همکاریهای امنیتی تا حد امکان وجود داشت و مبادلات تجاری و همکاریهای اقتصادی تا حد نقض مجازاتهای بین المللی علیه ایران ادامه داشت.

به نوشته السفیر ایران اسلامی ، دولت عدالت و توسعه ترکیه را هم پیمان مهمی می داند و علت آن در وهله اول به رویکرد اسلامی حزب عدالت و توسعه باز می گردد. علت دوم این است که دولت ترکیه از سال دو هزار و دو که به قدرت رسیده است بسیاری از همکاریهای خود را با اسرائیل محدود کرده است.

4949

 

کد N60656