تیراندازی به سوی ساختمان مجلس لیبی / تعلیق نشست قانونگذاران

لیبی,مجلس,تعلیق

تهران -ایرنا- یک قانونگذار لیبی به خبرگزاری فرانسه گفت : معترضان روز سه شنبه به سمت ساختمان مجلس در طرابلس تیراندازی کرده و چندین بار این ساختمان را هدف گلوله قرار داده و باعث تعلیق نشست مجلس شدند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه از طرابلس ، تظاهر کنندگان پیش از این چندبار ساختمان کنگره ملی عمومی را مورد حمله قرار داده و در صدد واداشتن مجلس به تصویب قوانین مورد نظر بوده و برای ارائه شکوه و شکایات خود وارد ساختمان شدند.

در جریان این تیراندازی به کسی آسیب نرسیده است.

این نماینده مجلس لیبی به شرط عدم افشای هویت خود گفت :ما صدای تیراندازی هایی را پیش از اصابت گلوله به نمای ساختمان شنیدیم .

تظاهر کنندگان خواستار رای عدم اعتماد به دولت علی زیدان نخست وزیر لیبی بودند.

به گفته وی ، پرسنل امنیتی به قانونگذاران کمک کردند این ساختمان را ترک کنند.

کنگره ملی عمومی عالی ترین مرجع سیاسی لیبی در حال بحث در مورد آینده کابینه زیدان پس از ارائه یک طرح عدم اعتماد از سوی 72 قانونگذار است .

مترجمام 1403 ** 1917
کد N60616