پزشکان تامین اجتماعی یونان برای مدت 10 روزاعتصاب می کنند

اعتصاب 10 روزه,پزشکان,یونان

آتن - پزشکان بیمه های تامین اجتماعی یونان به نشانه مخالفت با سیاست های دولت راستگرای محافطه کار در قبال مراکز درمانی به مدت 10روز اعتصاب می کنند.

به گزارش ایرنا، پزشکان بیمه های تامین اجتماعی وبیمارستان های وابسته یونان امروزدرجلسه عمومی اعضای اتحادیه پزشکان تصمیم گرفتند که به مدت 10 روز یعنی تا 24 ژانویه سال میلادی جاری به نشانه مخالفت با سیاست های دولت در قبال مراکز درمانی کشوراعتصاب و دست از کار بکشند.

اتحادیه پزشکان بیمه های تامین اجتماعی سه شنبه شب پس ازیک جلسه طولانی درمورد آینده مبارزات خود با سیاست های دولت راستگرای ائتلافی یونان، با انتشار بیانیه ای ضمن انتقاد شدید ازعملکرد دولت در قبال مراکز درمانی کشور اعلام کرد که پزشکان بیمه های تامین اجتماعی و بیمارستان های وابسته اجازه نخواهند داد که با کاهش بودجه مراکز درمانی وکاهش نیروی انسانی این مراکز، سلامت شهروندان در مخاطره قرارگیرد .

براساس تصمیم اعضای اتحادیه پزشکان بیمه های تامین اجتماعی کلیه پزشکان از صبح روز چهارشنبه به مدت 10روزاعتصاب خواهند کرد.

پزشکان بیمه های تامین اجتماعی حدود یک ماه است که به نشانه مخالفت با سیاست ریاضت اقتصادی دولت، کاهش نیروی انسانی وبودجه مراکز درمانی تظاهرات اعتراضی، اعتصاب های کوتاه مدت دست زنند.

براساس تهدیدهای این اتحادیه تظاهرات واعتصابات تا زمانی که دولت یونان دست از ادامه سیاست های دیکته شده توسط وام دهندگان خارجی به این کشور برندارد ،ادامه خواهد داشت.

اتحادیه سراسری پزشکان از دولت راستگرای ومحافطه کار یونان خواسته است که دست از اطاعت کورکورانه از دستورات بانک مرکزی اتحادیه اروپا، بانک جهانی وصندوق بین المللی پول موسوم به تروئیکا که وام دهندگان خارجی به یونان هستند، برداشته وبه فکرشهروندان این کشورباشند که با مشکلات مالی جدی روبروهستند.

اتحادیه پزشکان بیمه های تامین اجتماعی نسبت به تعدیل نیروی انسانی مراکز درمانی وتعدادی ازپزشکان بیمه های تامین اجتماعی نیزمعترض است.

پزشکان معترض سه شنبه شب با تجمع درمقابل وزارت درمان وبهداشت و همبستگی یونان مخالفت خود را با تصمیمات این وزارتخانه وعملکردآن نسبت به مراکزدرمانی کشور را اعلام داشتند.

درهمین حال پزشکان بیمارستان دولتیˈ آگیا الگاˈ واقع درجنوب وشرقی شهر آتن ، ˈادونیس یورگیادیسˈ وزیردرمان وبهداشت وهمبستگی یونان که برای بازدید به این بیمارستان رفته بود، وی را مورد انتقاد شدید وموردحمله لفظی قراردادند.

اروپام**2170 **536
کد N60603