دیدار رئیس جمهور با علمای استان خوزستان/ روحانی میزبان ایتام

دولت

در ادامه برنامه های اولین روز سفر رئیس جمهور به استان خوزستان دکتر حسن روحانی از ساعت 20:15 با علما و روحانیون این استان دیدار خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس جمهور در ادامه برنامه های اولین روز سفر استانی دولت به خوزستان امشب با علما و روحانیون استان خوزستان دیدار و گفتگو خواهد کرد. پس از پاین این دیدار رئیس جمهور میزبان ایتام استان خوزستان خواهد بود و شام را در کنار آنان صرف خواهد کرد.

به گزارش مهر، اولین سفر استانی دولت از امروز از استان خوزستان آغاز شده و تا دو روز دیگر ادامه خواهد داشت.