شیخ علی سلمان:

رژیم بحرین طایفه ای عمل می کند/تلاش برای خالی کردن ارتش از شیعیان

آفریقا و خاورمیانه

دبیر کل جمعیت الوفاق بحرین با اشاره به سیاست های طایفه ای رژیم بحرین به تلاش حاکمان این کشور برای خالی کردن ارتش از شیعیان پرداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الوفاق، شیخ علی سلمان گفـت: اقدامات طایفه ای،نژادی و دینی سبب استمرار بحران در کشور بحرین می شود.اگر به تاریخ مراجعه می کنیم ملاحظه خواهیم کرد که تفکرات تفرقه افکنانه راه به جایی نبرده است.انگلیسی ها و آمریکایی دین واحدی ندارند اما ضمن احترام به ادیان اصل شهروندی را مورد توجه قرار داده اند.اینها تجارب موفقی در اروپا هستند اما کسانی که به دنباله تشکیل دولت بر اساس طایفه ای هستند در واقع زمینه درگیری دائمی را فراهم می آورند.

وی افزود: حوادث عراق و سوریه در واقع نزاع سیاسی است که تجلیات طایفه ای در آن خودنمایی می کند اما استفاده کننده اصلی از آن رژیم صهیونیستی است.اصل درگیری در بحرین سیاسی است اگر بحث طایفه گری مطرح نبود به طور حتم رژیم بحرین از ابزار دیگری استفاده می کرد و مخالفان را کمونیست می خواند تا دینداران را علیه آنها بشوراند. رژیم به دنبال بر هم زدن وحدت جامعه است زیرا هنگامی که با غیر مسلمانان نشست برگزار می کند بر مشکل اسلام گرایان تاکید می کند و هنگامی که با اسلام گرایان گفتگو می کند بحث کمونیستها را پیش می کشد.

دبیر کل جمعیت الوفاق بحرین تاکید کرد: ما با اهل تسنن مشکلی نداریم مشکل ما با رژیم است.انگیزه و خواست طایفه نزد مخالفان وجود ندارد.درخواست مجلس و دولت منتخب ارتباطی با موضوعات طایفه ای ندارد.بحثهای طایفه ای مطرح نیست و اینکه چون شیعیان اکثریت را تشکیل می دهند پس نخست وزیر از شعیان باشد این پست متعلق به همه بحرینی هاست و هر بحرینی حتی مسیحیان نیز می تواند آن را برعهده گیرند.در داخل مخالفان سنی و شیعه و عجم وجود دارد.

وی افزود: نمی توان گفت که کل رژیم طایفه ای عمل می کند اما برخی دست اندرکاران اقدامات انجام می دهند که نام طایفه ای نمی تواند بر آنها نهاد  وگرنه علت منع شیعیان از ورود به ارتش چیست؟ ما کشور دارای تنوع هستیم چرا از این تنوع استفاده نمی کنیم؟ در برنامه و رسانه ها چرا گفته نمی شود که دو طایفه با کرامت هستند؟ چرا تک بعدی عمل می شود؟ چرا فقط اذان سنی داریم؟ چرا احساس نمی شود که جامعه بحرین جامعه ای متنوع است؟ در قانون اساسی هیچ تبعیض قبیله ای و طایفه ای گنجانده نشده است اما در عمل شاهد تبعیض های قبیله ای و طایفه ای هستیم.اصل نظام در بحرین بر اساس طایفه ای نیست اما در عمل شاهد اقدامات و تبعیض های طایفه ای و قبیله ای هستیم.

علی سلمان افزود: رژیم به دنبال خالی کردن ارتش از شیعیان است و این تفکر اساس مشکلات است.

وی بیان کرد: نظام دموکراتیک موفق ترین به همراه تنوع طایفه ای و دینی است و مشکلات را کاهش می دهد و نمونه های هند و آفریقای جنوبی نمونه ای عینی در این زمینه هستند.بحرینی ها باید به حقوق خود صرف نظر از دین و طایفه عمل کنند.چرا در آمریکا تبعیض علیه سیاهان کاهش پیدا کرده است زیرا نظام در آنجا وجود دارد.

علی سلمان افزود: مخالفان کشور را حفظ کرده اند و مانع از جنگ طایفه ای در آن شده اند.آیا می دانید که ویرانی مسجد در کشورهای دیگر چگونه است؟ خون مردم غلیان می کند.ما راضی به این جنگ نیستیم و با هیچ سنی به مقابله بر نمی خیزیم.مساجد سنی در مناطق شیعی مصون هستند و هیچ شیعی در مساجد سنی مورد تعرض قرار نمی گیرد.

وی بیان کرد: تکفر دموکراسی توافقی می تواند راه حل خوبی باشد باید بر اساس اغلبیت توافقی به دنبال تفکر دموکراسی توافقی باشیم.همه گروههای سیاسی در آن مشارکت خواهند کرد.