مرکز پژوهش ها: بخش حمل و نقل از اتکا به بودجه عمومی بپرهیزد

مجلس,بودجه

تهران - ایرنا - مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با اشاره به محدودیت های دولت در تامین طرح های عمرانی پیشنهاد کرد که بودجه بخش حمل و نقل از اتکای بیشتر به اعتبارات بودجه عمومی خودداری کند.

به گزارش ایرنا، دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی اعتبارات بخش حمل و نقل را در لایحه بودجه سال 1393 کل کشور مورد بررسی قرار داد.

این مرکز در گزارش خود اعلام کرد: تامین اعتبارات ردیف های عمرانی بودجه به علت عدم تحقق منابع درآمدی پیش بینی شده در ردیف ها، نسبت به تامین اعتبار طرح های پیوست که از منابع درآمدی مطمئن تری به دست می آیند با اما و اگرهای بیشتری مواجه است.

با وجود این اما و اگرها، وقتی برای طرح های حمل و نقل در پیوست شماره یک لایحه بودجه اعتبار کافی وجود ندارد.

از مجموع 217 طرح برنامه حمل و نقل جاده ای برای 128طرح آن به خاطر محدودیت منابع مالی، اعتباری بین 100 میلیون تا 100 میلیارد ریال یا برای 22 طرح برنامه راه آهن از مجموع 45 طرح پیش بینی شده در پیوست، اعتباری بین 100 میلیون تا 100 میلیارد ریال در نظر گرفته می شود چرا در قالب ردیف های متفرقه (با منابع درآمدی نامطمئن ) طرح هایی آورده شده که صرفا جنبه وعده دارند تا جایی که نمی توان انتظار داشت حتی این طرح ها در سال 1393 شروع شوند تا چه رسد به پیشرفت عملیات اجرایی آنها.

نتیجه آن که محدودیت منابع مالی در لایحه بودجه سال 1393 زمینه را برای بازبینی طرح های در دست اجرا فراهم کرده که شروع خوبی است؛ اگر چه پیشرفت فیزیکی مبنای توزیع اعتبارات بین طرح ها قرار گرفته ولی در این توزیع بهتر بود اولویت اجرایی طرح ها هم از نظر دور نماند.

بازبینی و تجدیدنظر طرح های در دست اجرا، زمینه مناسبی است تا در بخش حمل و نقل، شروع یا ادامه عملیات اجرایی طرح های فاقد اولویت اجرایی یا فاقد توجیه اقتصادی، متوقف شوند و اعتبارات محدود فصل حمل و نقل به طرح های با اولویت اجرایی که گره ای از مشکلات حمل و نقل باز می کنند اختصاص یابد.

با وجود محدودیت منابع مالی این تفکر تقویت می شود که بخش حمل و نقل از اتکای بیشتر به اعتبارات بودجه عمومی خودداری کند و بهره برداری از ظرفیت های ایجاد شده در زمینه جابجایی کالا و مسافر در حمل و نقل برون شهری کشور را در برنامه اجرایی مد نظر قرار دهد.

هم اکنون حمل و نقل هوایی و دریایی در اجرای طرح های توسعه ای و نگهداری از تاسیسات ایجاد شده از منابع درآمدی خود استفاده می کند، حمل و نقل راه آهن هم این ظرفیت را دارد که سهم بیشتری در جابجایی کالا و مسافر در حمل و نقل برون شهری داشته باشد تا با کسب درآمد بیشتر، بخش عمده ای از طرح های توسعه ای و نگهداری از تاسیسات ایجاد شده خود را تامین مالی کند و کاهش اتکا به منابع بودجه عمومی می طلبد تا امر بهره برداری از ظرفیت های ایجاد شده در اولویت اجرایی قرار گیرد.

به عبارت دیگر به حمل و نقل و درآمد ناشی از آن فکر شود، تکیه بر درآمد بخش حمل و نقل در تامین منابع مالی طرح های عمرانی این بخش اقتضا می کند تا حمل و نقل در ترکیب و ساختار دستگاه متولی، جایگاه مناسب خود را پیدا کند، موقعیتی که در ادغام دو وزارتخانه راه و ترابری و وزارت مسکن و شهرسازی و تشکیل وزارت راه و شهرسازی غافل مانده است.

سیام**2025**1535
کد N60098