رحمانی فضلی به مهر خبر داد:

استاندار خراسان هفته آینده معرفی می شود

دولت

وزیر کشور از معرفی استاندار خراسان رضوی طی هفته آینده خبر داد.

عبدالرضا رحمانی فضلی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سئوال که چه زمانی ترکیب استانداران دولت یازدهم نهایی می شود گفت: هفته آینده این اقدام انجام خواهد شد.

وی افزود: در بین استانداران دولت یازدهم تنها معرفی استاندار خراسان رضوی باقی مانده است که دولت هفته آینده استاندار خراسان رضوی را معرفی خواهد کرد.