مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد‎؛

کاهش ۳۵ درصدی اعتبارات عمرانی برنامه‌های رسانه‌ای در بودجه ۹۳

مجلس

بر اساس بررسی‌های انجام شده در بخش دستگاه‌های رسانه‌ای اعتبارات خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) حدود ۲۶ درصد افزایش داشته که بیشترین درصد افزایش در میان دستگاه‌های رسانه است.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بررسی اعتبارات اختصاص یافته به بخش رسانه در لایحه بودجه سال ۹۳ اعلام کرد اعتبارات عمرانی برنامه‌های رسانه‌ای در لایحه بودجه سال ۹۳، کاهش ۳۵ درصدی داشته است.

به گزارش ایلنا، دفتر مطالعات فرهنگی این مرکز اعلام کرد: لوایح بودجه می‌تواند تصویری از اراده دولت در اهتمام و عطف توجه به برنامه یا دستگاه خاص و تغییر اولویت‌های دولت را در سال مالی آینده نشان دهد.

در گزارش حاضر تلاش شده با تکیه بر این فرض که قانون برنامه، معیار ارزیابی لوایح بودجه بوده و نیز توجه به اینکه کارآمد‌ترین ابزار مجلس در نظارت بر روند اجرای قوانین برنامه و توجه به مأموریت دستگاه‌های اجرایی، بررسی لوایح بودجه است در بخش نخست ضمن مقایسه لایحه بودجه با احکام برنامه، برنامه‌های حوزه رسانه مورد بررسی مقایسه‌ای با لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ قرار گرفته گیرد و این مهم با توجه به اینکه لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ نخستین لایحه دولت یازدهم است در واقع به نوعی مقایسه جهت‌گیری‌های مالی و اعتباری نخستین لایحه بودجه دولت یازدهم و آخرین لایحه دولت دهم محسوب می‌شود و از این جهت اهمیت مضاعف خواهد داشت، همچنین سال ۱۳۹۳ چهارمین سال اجرای برنامه پنجم است که توجه مضاعف به احکام برنامه پنجم را می‌طلبد.

در بخش دوم اعتبارات دستگاه‌های حوزه رسانه، صدا و سیما، شورای نظارت بر صدا و سیما، خبرگزاری دانشجویان ایرانISNA و خبرگزاری جمهوری اسلامی IRNA مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.

یکی از ویژگی‌های مهم لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ در مقایسه با سال ۱۳۹۲ در حوزه رسانه، کاهش ۳۵ درصدی اعتبارات عمرانی برنامه‌های رسانه‌ای است. کاهش شدید اعتبارات مذکور با احکام مندرج در بندهای «الف» و «ب» ماده (۳) قانون برنامه پنجم که بر اساس آن دولت مکلف است حمایت‌های لازم را از بخش غیردولتی در زمینه تولید، طراحی، پخش و انتشار برنامه‌های هنری، رسانه‌ای و فرهنگی به عمل آورد، هماهنگی ندارد.

اعتبارات هزینه‌ای برنامه‌های رسانه‌ای در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ به میزان ۱۵ درصد افزایش داشته و در مجموع کل اعتبارات برنامه‌های حوزه رسانه در فصل فرهنگ و هنر، رسانه‌های جمعی و گردشگری (۳۰۲۰۰) در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ رقمی معادل (۱۱، ۳۴۰، ۶۴۹) میلیون ریال می‌شود که نسبت به اعتبارات برنامه‌های مشابه در لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ که معادل (۱۰، ۷۲۲، ۱۸۱) میلیون ریال بوده، حدود ۶ درصد افزایش یافته است.

در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ اعتبارات دو برنامه ساماندهی و توسعه رسانه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی دیجیتال (۳۰۲۸۳) و برنامه حمایت و ارتقای مطبوعات (۳۰۲۵۵) به ترتیب ۵۶ و ۵۰ درصد نسبت به لایحه سال ۱۳۹۲ افزایش داشته و در میان برنامه‌های حوزه رسانه بیشترین درصد افزایش اعتبارات را به خود اختصاص داده‌اند، در حالی که در لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ این دو برنامه با حدود ۲۸ درصد کاهش دستخوش بیشترین میزان کاهش اعتبار در بین برنامه‌های رسانه‌ای بودند، این افزایش اعتبار در صورتی که به منظور حمایت‌های لازم از فعالیت‌های رسانه‌ای بخش غیردولتی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی مصروف شود با ماده (۳) قانون برنامه پنجم هماهنگ خواهد بود.

بر اساس بررسی‌های انجام شده در بخش دستگاه‌های رسانه‌ای اعتبارات خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) حدود ۲۶ درصد افزایش داشته که بیشترین درصد افزایش در میان دستگاه‌های رسانه است.

کد N59770