بان کی مون وارد اربیل شد

آفریقا و خاورمیانه

دبیرکل سازمان ملل متحد امروز برای بررسی اوضاع آوارگان سوری در شمال عراق از بغداد به اربیل رفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرکل سازمان ملل متحد که روز گذشته برای بررسی اوضاع سیاسی و امنیتی عراق وارد بغداد شده بود، امروز به اربیل واقع در شمال این کشور رفت.

یک منبع به پایگاه المسله گفت بان کی مون برای بررسی اوضاع آوارگان سوری مستقر در منطقه کردستان عراق، وارد اربیل شد.

بان کی مون شب گذشته در دیدار با نوری المالکی، اوضاع امنیتی و سیاسی به ویژه چالشهایی را که عراق در جنگ با تروریسم با آن روبروست، مورد بحث و تبادل نظر قرار داد.

دبیرکل سازمان ملل متحد در دیدار با مالکی تاکید کرده بود سازمان ملل متحد در کنار ملت و دولت عراق برای رسیدن به آینده ای شکوفا قرار دارد.