دویدن پشت ماشین رئیس جمهور توهین به مردم است

سفرهای استانی دولت,دولت یازدهم

سید رحیم ابولحسنی

باید برای سفرهای استانی کارویژه​هایی تعریف بشود. یک کارویژه برای این سفرها در فرهنگ عمومی متصور است و آن اینکه از آنجایی که کشور ما یک کشور سنتی است و روابط مبتنی بر روابط چهره به چهره است مردم توقع دارند که دولتمردان آن​ها را ببینند و از نزدیک با درها و آلام آن​ها آگاه شوند. بنابر این در این سفرهای استانی و دیداری که مردم و مسئولین به صورت چهره به چهره می کنند یک مقبولیت و مشروعیت برای آن​ها در مردم ایجاد می شود و مردم احساس می کنند که پایتخت نشینان به فکر آن ها هم هستند. این در حالی است که این کسب مشروعیت و مقبولیت برای جوامعی است که رسانه​های امروزی به این شکل وجود ندارد. امروز آگاهی از رنج​ها و دردهای مردم باید از طریق رسانه​ها، احزاب و گروه​های واسط صورت گیرد.

اگر هم دولت بنا دارد برود و از نزدیک با مشکلات مردم در مناطق آگاه شود، بهتر است که از طریق کانال های متعدد به یک درک و تحلیل از مشکلات آن منطقه برسد. به نظر می رسد بهتر آن است که رئیس محترم جمهور در سفرهای استانی خود با گروه​های مدنی مردم دیدار داشته باشد. گروه​هایی مانند اصناف اقتصادی، جامعه علمی آن منطقه و جامعه روشنفکری هر استان می توانند از جمله این گروه​ها باشند. این دیدارهای از نزدیک و آگاهی از مشکلات آن​ها به نظر بهتر از این است که بروند و در یک استان سخنرانی کنند و برگردند چراکه این کار را در رسانه​های جمعی هم می توانند بکنند. بهتر است که رئیس جمهور در حلسات متعدد با کارشناسان و نمایندگان اصناف و طبقات هر منطقه با مشکلات آن​ها آشنا شوند.

یکی از مشکلاتی که ما در اکثر استان​ها با آن مواجه هستیم و این سفرهای استانی می تواند یک راه حل برای آن باشد این است که یک عدم هماهنگی میان بخش های مختلف استان​ها وجود دارد. ادارات و نهادها مختلف به صورت جزیره​ای و مجزا از هم فعالیت می کنند و این مشکلات زیادی را باعث می شود. بزرگترین مسئولیت دولت ایجاد هماهنگی بین نهادهای سیاسی، اقتصادی و سایر نهادهاست که به نظر می رسد با برگزاری جلسات کارشناسی میان نهادها می توان این هماهنگی را ایجاد کرد.

مسئله بعدی که باید در سفرهای رئیس جمهور به آن توجه کرد، مشاهده نزدیک طرح​ها و برنامه های گذشته است. باید ارزیابی بشود که برنامه​هایی که پیش از این در برنامه​های دوم و سوم و چهارم توسعه برای هر منطقه وعده داده شده و یا وعده​هایی که پیش از این دولت برای هر منطقه داده است تا چه حد اجرایی شده است. برای این کار می توان به صورت تصادفی چند طرح را انتخاب کرد و ریاست محترم جمهور از آن ها بازدید کنند.

اما به نظر من مهمترین مسئله اکرام مردم است. این مسئله که مردم به دنبال ماشین رئیس جمهور بدوند با شان و کرامت انسانی آن ها مغایر است. اگر می خواهیم با مردم دیدار داشته باشیم و آن​ها را اکرام کنیم بهتر است که برنامه ای برگزار شود و از مردم دعوت شود که در این برنامه شرکت کنند و ما برویم به میان آن​ها. اینکه مردم به دنبال ماشین رئیس جمهور بدوند به نظر من توهین به آن​هاست.

استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
27219

 

 

کد N58045