معاون بزرگترین حزب مخالف دولت ترکیه:

هیچ راه حلی برای پایان بحران در سوریه بدون حضور ایران امکان پذیر نیست

فوغ اوغلو,سوریه,ایران

آنکارا- ایرنا- ˈ فاروق لوغ اوغلوˈ معاون حزب ˈجمهوریخواه خلقˈ ترکیه گفت : هیچ راه حلی برای پایان دادن به بحران در سوریه بدون حضور ایران امکان پذیر نخواهد بود.

به گزارش ایرنا، معاون بزرگترین حزب مخالف دولت ترکیه در مجلس این کشور روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به برگزاری نشست ژنو 2 افزود: برای یافتن راه حلی برای پایان دادن به بحران در سوریه شرکت ایران ضروری است.

نشست ژنو 2 با حضور نمایندگان برخی از کشورها و مقامات دولتی سوریه و مخالفان سوری اوایل بهمن ماه سالجاری در سوییس برگزار خواهد شد.

لوغ اوغلو با تاکید براهمیتی که حزب جمهوریخواه خلق نسبت به شرکت ایران درنشست ژنو 2قایل است، افزود: هیچ راهکاری در مورد سوریه که در یک نشست بدون حضور ایران ارایه شود، ماندگار نخواهد بود.

وی به اهمیت نشست ژنو 2برای یافتن راه حلی برای پایان بحران درسوریه اشاره کرد و ادامه داد: حزب جمهوریخواه خلق ترکیه خواستار موفقیت این نشست است.

ˈ کمال قلیچداراوغلو ˈ رهبر حزب جمهوری خواه خلق نیز پیشتر از سیاست های دولت آنکارا در قبال دمشق انتقاد کرد و خواستار برگزاری نشستی با حضور نمایندگان روسیه ،ایران ، چین، آمریکا ، مخالفان سوری و مقامات دولت سوریه به منظور دست یافتن به راه حلی برای پایان دادن به بحران در این کشور شده بود.

قلیچداراوغلو دولت ترکیه را مقاطع کار غرب در خاورمیانه خوانده و سیاست های دولت آنکارا را مغایر منافع ملی این کشور دانسته بود.

خاورم ** 2012 ** 230 **1010
کد N57766