خدا به ما رحم کند

ایران,شورای شهر

معصومه آباد*: این زمستان و این وارونگی هوا و این خیابان‌های پر از ماشین و این شهر دودآلود و این قصه تمام‌نشدنی آلودگی هوا که بی‌رحمانه نفس کودکان خردسال و کهنسالان را گرفته و می‌فشرد و این مرگ خاموش که رفته‌رفته اتفاق می‌افتد و همگی درحالی‌که شاهد به شماره افتادن نفس‌هایمان هستیم، دست روی دست گذاشته‌ایم و با این واژه خانمان‌سوز، ژست روشنفکری می‌گیریم که خیلی خوب علت‌یابی کرده‌ایم، درصدها و فرصت‌ها و تهدیدها را شناسایی کرده‌ایم.

دیدگاه > ایران- معصومه آباد*:
این زمستان و این وارونگی هوا و این خیابان‌های پر از ماشین و این شهر دودآلود و این قصه تمام‌نشدنی آلودگی هوا که بی‌رحمانه نفس کودکان خردسال و کهنسالان را گرفته و می‌فشرد و این مرگ خاموش که رفته‌رفته اتفاق می‌افتد و همگی درحالی‌که شاهد به شماره افتادن نفس‌هایمان هستیم، دست روی دست گذاشته‌ایم و با این واژه خانمان‌سوز، ژست روشنفکری می‌گیریم که خیلی خوب علت‌یابی کرده‌ایم، درصدها و فرصت‌ها و تهدیدها را شناسایی کرده‌ایم.

 البته نباید منکر این واقعیت باشیم که نقش دولتی و نقش مردم و آموزش شهروندی به‌صورت توامان و مؤثر گره‌گشا هستند اما مشکل آلودگی هوا امسال که طی یک‌هفته، 7روز هوای ناسالم داشته‌ایم نیز حکایت دیگری است که تنها با ریشه‌یابی موضوع قابل حل نیست.

اینکه این آلودگی هوا نه‌تنها در شهر ما بلکه در 19استان کشور جاخوش کرده و همه شهروندان را زمینگیر کرده، محصول تحقق‌نیافتن مدیریت یکپارچه است. هر تکه این مسئله در یک‌سازمان با یک‌مدیریت مستقل و ماموریت سازمانی جای گرفته و شعار انسان سالم‌محور وظایف و عملکرد آنها تعریف نشده و منافع سازمانی هرکدام مستقل از دیگری است. در حال حاضر تنها در بحث آلودگی هوا در کشور 8 نهاد متولی داریم.

درخصوص خسارت‌های آلودگی هوای تهران براساس آمار منتشر شده، مجموع خسارت 77160میلیارد ریال است که اثرات گوناگونی نظیر خوردگی مواد و تعطیلی ادارات، مرگ‌ومیر شهری، بیماری‌های اولیه، بیماری‌های مزمن و وخیم را سبب می‌شود. ناگفته پیداست که تا این سبک مدیریت غیرواحد و غیرمتجانس را تبدیل به مدیریت واحد شهری نکنیم، همچنان بی‌هیچ اقدام مؤثری باید منتظر باشیم تا خدا به ما رحم کند.

* سخنگوی کمیسیون سلامت، محیط‌زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران