اختصاصی مهر؛

دود سفید مذاکرات ایران و 1+5 بلند شد/ حل و فصل موارد اختلافی باقیمانده