نخست وزیرهند:رشد اقتصادی این کشورنیازمند انرژی با قیمت مناسب است

هند,نفت

دهلی نو- ایرنا - با توجه به تبدیل هند تا سال 2020 به سومین مصرف کننده بزرگ انرژی نخست وزیر این کشور، تهیه انرژی با قیمت مناسب را برای رشد اقتصاد ضروری خواند.

به گزارش ایرنا مانموهان سینگ در کنفرانس ونمایشگاه بین المللی فناوری نفت ˈپتروتکˈ 2014 که امروز یکشنبه در یکی از شهرک های اقماری دهلی نو ˈنویداˈ گشایش یافت اظهار داشت: هند اکنون هفتمین مصرف کننده بزرگ انرژی است و تنها 2.5 درصد از تولید سالانه انرژی دنیا را دارد.

وی افزود: باید میزان تامین انرژی هند در دو دهه گذشته سه تا چهار برابر شود.

نخست وزیر هند ضمن تاکید بر اینکه این کشور به انرژی پاک با قیمت مناسب نیازمند است ادامه داد: هند در سیاست های بدنبال بازگشت به نرخ بالای رشد گذشته است و برای رسیدن به این هدف، توسعه بخش انرژی و اکتشاف نفت و گاز ضروری است.

نخست وزیر هند با اشاره به اینکه هند 79 درصد از نیاز نفت و نیمی از نیاز گاز خود را وارد می کند، گفت: باید با افزایش تولید داخلی، پلی میان تقاضای روزافزون و تولید انرژی کشیده شود.

وی افزود: ما شرکت های داخلی و جهانی را تشویق می کنیم که در چارچوب توانمندسازی از طریق سیاستی پایدار حوزه های هیدروکربنی که دارای پتانسیل هستند را کشف کند.

سینگ گفت: دولت گزینه های رسیدن به امنیت انرژی را مدنظر قرار می دهد و در ماه های اخیر تغییراتی در رژیم انرژی صورت داده است.

وی خواستار مشارکت با بزرگان عرصه انرژی برای تولید نفت و گاز از حوزه های مختلف شد و افزود: برای مقابله با چالش های نوظهور، صنعت نفت و گاز جهانی نیازمند فناوری ها و روندهای جدید، تفکر و مدل های کسب و کار خلاقانه است و مشارکت بهترین راه رسیدن به این هدف است.

مانموهان سینگ گفت: نتیجه این گونه مشارکت ها، بازیابی حوزه های تکمیل شده، اکتشاف منابع انرژی آبی بسیار عمیق و پیشبرد حوزه های میان رشته ای پیچیده است.

وی افزود: با توجه به مسایل زیست محیطی و تغییرات آب و هوایی، این اقدام می تواند به کشف فرم های غیرمعمول انرژی کمک کند.

نخست وزیر هند تاکید کرد: هند به عنوان عضو مسوول جامعه جهانی به کاهش تولید کربن پایبند است.

کنفرانس ونمایشگاه بین المللی فناوری نفت (پتروتک) 2014 از 12 تا 15 ژانویه (22 تا 25 دی ماه ) برپا است.

کنفرانس و نمایشگاه بین المللی پتروتک به موضوعات خاص صنعت نفت و گاز اختصاص داشته و موضوع کنفرانس امسالˈچشم انداز 2030 پتروتک ˈ اختصاص دارد.

در نمایشگاه امسال حدود 350 غرفه وجود دارد که 200 غرفه از آنها مربوط به کشورهای خارجی است. این نمایشگاه بر تولید اندک کربن و استفاده از انرژی های پاک نیز متمرکز است.

آساق** 2165** 589**1856
کد N55733