حمله انتحاری به خودروی پلیس در کابل

افغانستان,پلیس کابل,حشمت استانکزای

تهران – ایرنا – یک سخنگوی پلیس افغانستان گفت: حمله یک مهاجم انتحاری در روز یکشنبه با یک دستگاه دوچرخه به یک اتوبوس پلیس در کابل، منجر به مجروح شدن چند تن شد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه از کابل ˈحشمت استانکزایˈ سخنگوی پلیس کابل افزود: بر اساس اطلاعات اولیه دستکم چهار تن در این حمله زخمی شده و به بیمارستان منتقل شدند.

گزارش های تکمیلی درباره این حمله انتحاری منتشر نشده است.

، Hashmat Stanakzai ،

مترجمام**1486**1010
کد N55539