منابع دیپلماتیك غربی خبر دادند:

احتمال تاسیس دفتر آژانس انرژی اتمی در تهران

سیاسی

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به دلیل افزایش نقش خود در توافق اخیر میان ایران و گروه ۱+۵ در ژنو، احتمالا نیاز به بازرسان بیشتری در ایران داشته و بررسی تاسیس یک دفتر کوچک و موقت را در دستور کار خود دارد.

منابع دیپلماتیک غربی از تصمیم آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای بررسی افزایش حضور خود در ایران و احتمالا تاسیس یک دفتر در تهران خبر دادند.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، هدف تصمیم این دفتر، نظارت بر روند اجرایی توافق‌نامه ژنو اعلام شده است.

به گفته این دیپلمات‌ها، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به دلیل افزایش نقش خود در توافق اخیر میان ایران و گروه ۱+۵ در ژنو، احتمالا نیاز به بازرسان بیشتری در ایران داشته و بررسی تاسیس یک دفتر کوچک و موقت را در دستور کار خود دارد.

کد N55232