گزارش خبری تصویری/

واکنش ها به مرگ شارون/از پخش شیرینی تا دعا برای عذاب شدید قاتل کودکان فلسطینی