ژاپن ازورود کشتیهای چینی به آبهای برون ساحلی جزایردریای چین شرقی خبرداد

چین,ژاپن,کشتی

تهران - ایرنا - گارد ساحلی ژاپن روز یکشنبه اعلام کرد سه فروند کشتی دولتی چین به آبهای برون ساحلی جزایر تحت کنترل ˈتوکیوˈ در دریای چین شرقی وارد شدند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه از توکیو، کشتیهای گارد ساحلی چین بامداد امروز به سواحل جزایر ˈسنکاکوˈ تحت کنترل ژاپن که درزبان چینی ˈدیایوئوˈ نامیده شده و چین نیز ادعای مالکیت برآن را دارد، وارد شده و پس از دوساعت این منطقه را ترک کردند.

براساس این گزارش کشتیها و هواپیماهای دولتی چین اغلب با ورود به آبها یا حریم هوایی جزایر سنکاکو درصدد ابراز مالکیت براین جزایر خصوصا پس از اقدام ژاپن برای ملی کردن این جزایر در سال 2012 میلادی هستند.

جزایر بدون سکنه اما راهبردی ˈدیائویاˈ در دریای چین شرقی که ژاپن آنها را ˈسنکاکوˈ می نامد، سالها محل مناقشه دو کشور همسایه شده است. این جزایر سرشار از منابع سوخت فسیلی و ماهیگیری است.

ژاپن از سال 1895 میلادی که این جزایر را تصرف کرده، مدعی مالکیت آنهاست و چین نیز از سال 1783 میلادی این جزایر را جزو قلمرو خود می داند.

آمریکا نیز که راهبرد بازگشت نظامی به منطقه آسیا و اقیانوسیه و مهار چین را دنبال می کند سناریوهای گوناگونی از جمله دامن زدن به اختلافات سرزمینی و برگزاری رزمایشهای مشترک با کشورهای منطقه به اجرا در آورده است.

این گزارش می افزاید: ورود کشتیهای چینی به این منطقه امروز برای نخستین بار درسال نو میلادی صورت می گیرد و کشتیهای گارد ساحلی چین آخرین بار در 29دسامبر(8دی) وارد این منطقه شده و پس ازسه ساعت منطقه را ترک کرده بودند.

هر دو کشور ژاپن و چین مدت هاست برسر مالکیت جزایر واقع در دریای چین شرقی اختلاف دارند و غالبا اقدام به نمایش قدرت نیروی دریایی خود دراین منطقه می کنند.

در همین حال مقامات تایوان نیز مالکیت این جزایر را از آن خود می دانند.

مترجمام 1450**1577
کد N54243