سفیر ایران در باکو:

هیئت پارلمانی آذربایجان به ایران سفر می کند

سیاست خارجی

سفیر ایران در باکو گفت: گروه های دوستی بین پارلمانی ایران و آذربایجان روابط صمیمی و مثبت دارند و انتظار می رود اعضای گروه دوستی جمهوری آذربایجان و ایران در نیمه اول سال 2014 به ایران سفر کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سفیر کشورمان در باکو در گفتگو با روزنامه ینی آذربایجان ابراز امیدواری کرد که در سال 2014 مناسبات تهران – باکو در مسیر توسعه حرکت کند.محسن پاک ایین با یادآوری علاقه مردم دو کشور به گسترش ارتباطات چه در سطح دولت ها و چه در سطح مردمی ، دلیل اصلی این تمایل را اشترکات فرهنگی، تاریخی و زبانی فیمابین خواند و افزود: تهران و باکو با دارا بودن مشترکات فرهنگی، زبانی، دینی و تاریخی، در بسیاری از بخش ها از جمله در بخش های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی از ارتباطات و مناسبات عمیقی برخوردار هستند[span dir='LTR'].
 
پاک آیین همچنین اهمیت رسانه ها در توسعه مناسبات کشور ها را نیز یادآوری کرد و افزود:به طور کلی رسانه ها در تحکیم روابط کشورها موثر هستند، بنابراین باید ارتباط بین نمایندگان رسانه های ما بیشتر باشد، تبادل سریع خبر و افکار بین آنها انجام شود. و در تحکیم مناسبات نقش ایفا نمایند.
 
وی تصریح کرد: برخی عناصر می خواهند در روابط دو کشور رخنه کنند و برای این کار از رسانه ها سوءاستفاده می کنند. به نظر من اگر رسانه های کشورهای ما در ارتباط بیشتر باشند و حوادث را مستقیم و بدون واسطه منعکس کنند، جلوی این سوء تبلیغات ها گرفته خواهد شد. 
 
وی در عین حال به تبلیغات سوء برخی مراکز قدرت که از توسعه مناسبات ایران و جمهوری آذربایجان نگران هستند، اشاره کرد و گفت: اگر مناسبات بین کشورهای ما به طور مداوم در حال گسترش باشد، این تبلیغات هیچ اثری نخواهد داشت. 
 
سفیر ایران ، روابط دو کشور در بخش فرهنگی را نیز رو به گسترش دانست و افزود: در سال 2014 در تهران هفته فرهنگی جمهوری آذربایجان برگزار خواهد شد. امیدوار هستم که این برنامه نیز در تحکیم روابط دو کشور گام مؤثری باشد.  
 
پاک ایین در پاسخ به سووال دیگری در خصوص سطح فعلی مناسبات دو کشور ادامه داد :بر اساس آمار رسمی سالانه حدود یک میلیون نفر از شهروندان جمهوری آذربایجان به ایران سفر می کنند. این مسأله در افزایش میزان مبادلات اقتصادی دو کشور تأثیر گذار است. 
 
وی گفت : در حال حاضر مبادلات بازرگانی غیر نفتی بین ایران و جمهوری آذربایجان بیش از 500 میلیون دلار است و ارتباطات بخش های خصوصی و تجار دو کشور روز به روز افزایش می یابد. 
 
وی پیش بینی کرد که که در سال 2014 مناسبات اقتصادی بین دو کشور و حجم مبادلات تجاری افزایش چشمگیری پیداد نماید.

سفیر کشورمان در باکو به همکاری های بین المللی تهران و باکو نیز اشاره کرد و افزود: در مجامع بین المللی ایران و جمهوری آذربایجان از مواضع یکدیگر حمایت می کنند. کشورهای ما در چارچوب سازمان های بین المللی و منطقه ای همکاری خوبی دارند.

وی ارتباطات بین پارلمان های دو کشور را نیز در سطح خوبی ارزیابی کرد و گفت: گروه های دوستی بین پارلمانی روابط صمیمی و مثبت دارند و انتظار می رود اعضای گروه دوستی جمهوری آذربایجان و ایران در نیمه اول سال 2014 به ایران سفر کنند. 

ˈمحسن پاک آیین ˈ سفیر ایران در باکو آینده مناسبات ایران و جمهوری آذربایجان را روشن و خوب توصیف کرد و گفت: دوستی و مودت دو کشور دیرینه است.

پاک ایین در پایان تاکید کرد: با در نظر گرفتن همه این موارد می توان گفت آینده مناسبات ایران و جمهوری آذربایجان روشن  خواهد بود، مطمئن هستم که مناسبات صمیمی و مفید بین دو کشور در آینده بیش از پیش توسعه خواهد یافت.