نوبخت: دولت تحت هیچ شرایطی یارانه اقشار نیازمند را قطع نخواهد کرد

اقتصاد, نوبخت

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری گفت: دولت تحت هیچ شرایطی یارانه اقشار نیازمند را قطع نمی کند بلکه تقویت نیز خواهد کرد.

ˈمحمد باقر نوبختˈ شنبه شب در برنامه نگاه یک شبکه یک سیما افزود: تا هفته آینده تبصره هدفمندی یارانه را تقدیم مجلس می کنیم.

سخنگوی دولت در باره قیمت حامل های انرژی تصریح کرد که قصد نداریم با افزایش یک باره قیمت حامل های انرژی به جامعه شوک وارد کنیم.

**1497 ** 1917

ادامه دارد...
کد N53847