شارون چهره واقعی رژیم صهیونیستی بود/ رقابت انگلیس و فرانسه برای تمجید از قصاب