بشار الجعفری:

دخالت عربستان در کشتار سوریه اقدامی ثابت شده است

آفریقا و خاورمیانه

نماینده دائم سوریه در سازمان ملل متحد امروز در سخنانی اظهار داشت که دخالت عربستان در کشتار سوریه اقدامی ثابت شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، بشار الجعفری نماینده دائم سوریه در سازمان ملل متحد در سخنانی اظهار داشت: دست داشتن نظام عربستان سعودی در تحریک به خشونت و تروریسم و کشتار در سوریه اقدامی ثابت شده است.

وی با بیان این مطلب افزود: عربستان سعودی مشوق تروریسم و کشتار در سوریه است و آنچه جبهه اسلامی نامیده می شود نیز یک گروه تروریستی است.

نماینده دائم سوریه در سازمان ملل متحد خاطرنشان کرد: رژیم عربستان سعودی با ادعای جهاد و داستان های شرم آور از جمله جهاد نکاح و تشویق به فحشا و هر چیزی که چهره اعراب و اسلام را تخریب می کند در سوریه کشتار به راه می اندازد.