الحیات: عربستان و ترکیه روی شنهای روان

ایران و عربستان,ایران و ترکیه

روزنامه عرب زبان الحیات که در انگلیس منتشر می شود هرگونه بهبود جدی در روابط ایران و آمریکا را به مثابه تضعیف و نابودی عربستان سعودی و ترکیه تعبیر کرده است.

به گزارش خبرآنلاین به نقل از پایگاه اینترنتی الحیات  انتظار می رود یکی از اصلی ترین پیامدهای توافقنامه هسته ای کشورهای غربی با ایران تضعیف شدید این دو کشور خصوص سعودی باشد.

به نوشته الحیات ممکن است ایران و آمریکا به مانند دوره شاه سابق این کشور ، بایکدیگر روابط دوستانه ای برقرار کنند که دراین صورت ایران نقش ملموسی در منطقه خواهد یافت.این امر به معنای آنست که قدرتهای بزرگ منطقه مثل عربستان سعودی و مصر و ترکیه اکنون روی شنهای روان ایستاده اند .از نظر عربستان سعودی ،آمریکا این کشور را در چندین پرونده کنار گذاشته است.

4949

کد N51478