الاهرام: کشورهای خلیج فارس هم باید مثل ایران عمل کنند

پایگاه اینترنتی روزنامه الاهرام در تحلیلی نوشت: کشورهای حوزه خلیج فارس هم باید مانند ایران به دنبال برنامه هسته ای باشند.

به گزارش خبرآنلاین روزنامه مصری الاهرام کشورهای خلیج فارس را به تقویت توانمندی های ذاتی وافزایش قدرت سپر دفاعی و همزمان به داشتن برنامه هسته ای به موزارت برنامه هسته ای ایران، تشویق کرده است. الاهرام نوشته است می توان دریافت که کشورهای خلیج فارس و خصوصا عربستان سعودی، نگرانی هایی واقعی از توافق هسته ای ایران و گروه 1+5 دارند.

4949

کد N51422