دادگاه بحرین 22 شهروند را به 15 سال زندان محکوم کرد

آفریقا و خاورمیانه

دادگاه بحرین در راستای سیاست های سرکوبگرانه رژیم آل خلیفه 22 شهروند این کشور را به 15 سال زندان محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، دادگاه بحرین در راستای سیاست های سرکوبگرانه رژیم آل خلیفه، شب گذشته 23 شهروند این کشور را به 3 تا 15 سال زندان محکوم کرد.

22 نفر از این متهمان به اتهام منفجر کردن بمب در روستای العکر در جنوب منامه در اکتبر 2012 به 15 سال زندان محکوم شده اند. همچنین یک نفر نیز به دلیل اینکه زیر 18 سال بود به 3 سال زندان محکوم شد.

احکام صادره نهایی نیست و می توان درباره آنها تجدید نظر داشت. حمل مواد منفجره و تلاش برای قتل و آتش سوزی عمدی از دیگر اتهامات این شهروندان بحرینی به شمار می رود.