یک رسانه تاجیک بانک ملی تاجیکستان را درقضیه بابک زنجانی زیر سوال برد

تاجیکستان,بابک زنجانی,بانک ملی

دوشنبه-ایرنا-خبرگزاری آسیاپلوس تاجیکستان در مطلبی در ارتباط با بابک زنجانی با این عنوان که ˈ آیا بانک ملی پول شویی می کند ؟ˈ این بانک را زیر سوال برده است.

بگزارش ایرنا دراین مقاله این سوال مطرح شده است که آیا قضیه اخیر اتهامات علیه بابک زنجانی تاجرمعروف ایرانی است یابانک ملی تاجیکستان دوباره در مرکز غوغا و بحران قرارگرفته شده است.

دراین مقاله باذکر این موضوع که هم در ایران و هم درتاجیکستان سند انتقال دو میلیارد دلار به ایران ازطریق بانک ملی تاجیکستان و توسط بابک زنجانی جعلی ارزیابی شده،نویسنده این سوال را مطرح کرده است که چگونه این سند بانک ملی به دست این تاجر ایرانی افتاده است،درحالی این برگه عادی نبوده و این تاجر هم آن را به کشورش ارایه کرده است.

نویسنده نوشته است که تاکنون بانک ملی تاجیکستان در رابطه با این قضیه به جز یک اظهارات،موضع خود را مشخص نکرده است.در این مقاله اضافه شده است برای چه بانک ملی تاجیکستان درمورد سندی که بابک زنجانی با نام بانک ملی به ایران ارایه کرده،پرس و جو نمی کند؟چرا بانک ملی کوشش به خرج نمی دهد و چه کسی روی این سند تقلبی امضا گذاشته است و چرا بانک ملی این موضوع را مشخص نمی کند؟

نویسنده تاکیدکرده که ضروری است بانک ملی تاجیکستان که این قضیه را درست بررسی کند تاجایگاه خود را درنزد دولت و حکومت ایران و همچنین کشورهای اروپایی که علیه تجارت بابک زنجانی تحریم اعلام کرده اند،کاهش ندهد.

در این مطلب همچنین نوشته شده است این موضوع ممکن است ساده لوحی بابک زنجانی را هم برساند که نامه تقلبی ارایه دهد تا دو میلیارد دلار را صاحب شود.

در این مطلب آمده است که حکومت جمهوری اسلامی ایران بابک زنجانی را متهم به تصرف دو میلیارد دلار مربوط به پول نفت می کند اما خودش می گوید که این میزان پول اموال دولتی را از طریق بانک ملی تاجیکستان به ایران منتقل کرده است.

در این مقاله نوشته شده است بابک زنجانی که دارایی اش بر اساس برخی اطلاعات 13.8 میلیارد دلار ارزیابی می شود از روز 31 دسامبر سال 2013 در ایران زندانی شده است.

در این مطلب همچنین به نقل از یک کارشناس مسایل اقتصادی تاجیکستان نوشته شده است که تاجیکستان درمورد قضیه بابک زنجانی از ابتدا سیاست کوتاه بینانه ای اتخاذ کرد و زمینه سرمایه گذاری تاجر ایرانی را در تاجیکستان فراهم آورده بود.

این کارشناس اعتقاد دارد که مقامات مسوول تاجیک باید در برخورد با قضیه تاجر ایرانی با جدیت بیشتر عمل می کردند.

آساق**ه.ص**1663**1856
کد N49388