شمارکشته های نیروهای سازمان ملل در 2013 بالغ بر 58 تن است

کشته,سازمان ملل,58 تن

تهران- ایرنا-سازمان ملل متحد اعلام کرد شمار کشته های نیروهای این سازمان در سال 2013 بالغ بر 58 تن است.

بگزارش روز پنجشنبه خبرگزاری یونایتدپرس،کمیسیون امنیت و استقلال خدمات مدنی کارکنان سازمان ملل با صدور بیانیه ای اعلام کرد کار در سازمان ملل متحده با بیشترین خطرات درسال گذشته مواجه بوده است به طوری که بیش از 58 تن از نیروهای این سازمان به دست تروریست ها و شورشیان کشته شده اند.

این کمیسیون افزود بیشترین شمار قربانیان نیروهای سازمان ملل در جنوب سودان،سومالی و دارفور به ثبت رسیده است .

کمیسیون مذکور ادامه داد قربانیان سازمان ملل شامل 23 تن صلح بان ،25 تن غیرنظامی هستند که در سال 2013 حین کار درسازمان ملل کشته شده اند.

باتوجه باینکه شمارکشته های نیروهای سازمان ملل در 2012 بالغ بر 37 تن بود این امر درسال 2013 افزایش قابل ملاحظه ای داشته است.

این کمیسیون دربیانیه خود به صورت اجمالی ذکر کرد 16 تن از صلح بانان سازمان ملل در دارفور،7 تن درجنوب سودان ،4 تن درمالی،4 تن درجمهوری کنگو دمکراتیک و 5 تن از نیروهای غیر نظامی سازمان ملل در سوریه کشته شده اند.

مترجمام** 1453**1856
کد N49288