آل خلیفه به بیماران خاص هم رحم نمی کند

آفریقا و خاورمیانه

منابع حقوق بشری بحرینی از بازداشت و زندانی کردن یک نوجوان هفده ساله که از نارسایی قلبی رنج می برد خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الوفاق، سازمان حقوق بشری سلام بحرین با اشاره به بازداشت محمد البناء نوجوان هفده ساله بحرینی که از بیماری رنج می برد خواستار تحرک سازمانهای حقوق بشری برای نجات وی شد.

در بیانیه این سازمان آمده است: این نوجوان بحرینی از مشکلات قلبی رنج می برد و دادستانی وی را به دوماه حبس متهم کرده است.

خاطرنشان می شود که نظامیان بحرین این نوجوان بحرینی را بامداد دوشنبه گذشته بازداشت و به مکان نامعلومی انتقال داده بودند که پس از پیگیری های خانواده وی مشخص شد که این نوجوان هفده ساله در اداره بازپرسی جنایی وابسته به وزارت کشور به سر می برد و در روز بعد به دادستانی ارجاع و سپس به زندان الحوض الجاف منتقل شد.