با مصادره خوابگاه های دانشجویی

تنش سیاسی بین دولت آنکارا و جماعت گولن تشدید می شود

جماعت گولن,خوابگاه,مصادره

آنکارا- دولت آنکارا به صورت پنهانی در پی مصادره خوابگاه های دانش آموزی و دانشجویی متعلق به جماعت گولن به نفع خزانه داری ترکیه است که این امر موجب تشدید تنش سیاسی در این کشور خواهد شد.

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، روزنامه ˈطرفˈ چاپ ترکیه امروز نوشت: در مواد ضمیمه قانون بودجه عمومی ترکیه که به تازگی گنجانده شده است موضوع مصادره پنهانی خوابگاههای دانشجویی و دانش آموزی جماعت نور به رهبری ˈ فتح الله گولنˈ به خزانه داری ترکیه نیز مطرح است.

به نوشته این روزنامه در ماده های 34 تا 36 ضمایم بودجه ترکیه، مساله انتقال خوابگاههای دانش آموزی و دانشجویی که طبق قانون اوقاف تاسیس و مورد استفاده قرار دارند به خزانه داری گنجانده شده است.

لازم به ذکر است جماعت گولن در حال حاضر در صدها خوابگاه دانشجویی و دانش آموزی که در اقصی نقاط این کشور تاسیس کرده است امکان اسکان دهها هزار دانشجو و دانش آموز را بطور رایگان فراهم کرده است.

کارشناسان سیاسی بر این باور هستند که با مصادره خوابگاه های دانشجویی و دانش آموزش جماعت نور توسط دولت آنکارا ، تنش سیاسی ناشی از رسوایی اقتصادی در این کشور تشدید می شود.

در پی عملیات ارتشا و فساد توسط پلیس و دادستان استانبول در 17 دسامبر که منجر به دستگیری شماری از منتسبان به دولت آنکار و دو نفر از فرزندان وزرای سابق کابینه این کشور شد، مقامات دولتی و حزب حاکم ترکیه، این عملیات را به جمایت گولن منتسب کردند.

ˈ رجب طیب اردوغان ˈ نخست وزیر ترکیه در پی این عملیات ، از آن به عنوان وجود یک دولت موازی در ترکیه خبر داده بود.

خاورم/2012** 230 ** 1514
کد N48585