ناصری در نشست بررسی آثار توافقنامه ژنو در منطقه:

آمریکا در مقابل ایران یک عقب‌نشینی اساسی کرد/ نباید توقع از آثار توافق اولیه ژنو بالا باشد

سیاست خارجی

عضو اسبق تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان با بیان اینکه نباید در بررسی آثار توافق اولیه ژنو توقع را خیلی بالا برد، گفت: آمریکا بعد از یک تخاصم تمام عیار با ایران و جهان یک عقب نشینی اساسی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیروس ناصری عضو اسبق تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان با اشاره به اینکه علی رغم این چهار سال حضور ایران در مناسبات بین المللی تقویت شده است، گفت: آمریکا بعد از 10 سال به این نتیجه رسیده که مسائل منطقه را بدون ایران نمی توان حل کرد و موضوع هسته ای ایران نیز بدون برنامه مورد نظر کشورمان قابل حل نیست.

وی با اشاره به اینکه توافق ژنو یک نقطه عطف است، بیان کرد: آمریکا بعد از یک تخاصم تمام عیار با ایران در منطقه و جهان و همچنین موضوع هسته ای یک عقب نشینی اساسی کرد و این موضوع می‌تواند هم در سطح منطقه و هم بین الملل برای ایران موثر باشد.

ناصری گفت: عقب نشینی آمریکا به حدی بود که برای دوستان این کشور در ناتو از جمله آلمان و انگلیس نیز یک شوک بود.

عضو اسبق تیم مذاکره کننده هسته ای تصریح کرد: در مساله آثار توافق اولیه ژنو نباید توقع را خیلی بالا برد این یک توافق اولیه است و آثار آن محدود خواهد بود. توافق نهایی تعیین کننده جایگاه ایران در منطقه و جهان می شود.

وی گفت: هنوز خیلی از مسائل مربوط به تحریم حل نشده و در دوره موقت بین توافق اولیه ژنو تا توافق نهایی که امیدواریم صورت بگیرد، می توان برای کشورهای دیگری که به غیر از شورای امنیت، ایران را مورد تحریم قرار داده اند، برنامه ریزی کرد.

عضو تیم مذاکره کننده ایران در زمان روحانی با بیان اینکه اروپا هدف اصلی تغییرات نیست، اظهار داشت: شاید مناسب تر باشد که ایران از این فرصت استفاده کند و این برنامه ریزی را انجام دهد که جمهوری اسلامی در روند درازمدت در سطح جهانی چه برنامه ای خواهد داشت به نظر من ایران می تواند با کشورهایی مانند هند، روسیه و چین همکاری داشته باشد و یک برنامه ریزی برای یک دوره 10 ساله امکان پذیر خواهد بود و ایران در این مدت می تواند همگام با این کشورها خیلی زود خود را به آنها برساند.