وکیل فاطمه هاشمی در جمع خبرنگاران:

روند دادگاه خوب بود

سیاست داخلی

روند دادگاه خوب بود و ما توانستیم دفاعیات خود را کامل انجام بدهیم.

وکیل فاطمه هاشمی رفسنجانی روند دادگاه امروز فاطمه هاشمی را مثبت ارزیابی کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، هوشنگ‌ پوربابایی یکی از وکلای فاطمه هاشمی پس از پایان دادگاه موکلش در جمع خبرنگاران در خصوص داد‌گاه امروز فاطمه هاشمی گفت: روند دادگاه خوب بود و ما توانستیم دفاعیات خود را کامل انجام بدهیم.

کد N48167