درپایان جلسه علنی مجلس/

سوال از وزیر راه درباره توقف طرح مسکن مهر به هیات رئیسه مجلس ارائه شد

مجلس

سوال ملی حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر، از وزیر راه و شهرسازی توسط هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی، طرح ادغام سازمان حفاظت از محیط زیست در سازمان جنگل ها و منابع طبیعی که از سوی تعدادی از نمایندگان به امضا رسیده است، به صورت عادی به سوی هیات رئیسه اعلام شد.

همچنین سوال ملی حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده مردم شاهین شهر و میمه از وزیر راه و شهرسازی درباره علت توقف طرح مسکن مهر نیز از سوی هیات رئیسه اعلام وصول شد.