فاطمه هاشمی: هدفم امر به معروف بود / به عنوان شهروند آزادی بیان دارم

قضایی

فاطمه هاشمی گفت: من از باب امر به معروف و براساس آزادی بیان مطالبی را مطرح کرده بودم که امروز به خاطرش محاکمه شدم.

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه هاشمی  پیش از ظهر  چهارشنبه پس از جلسه محاکمه اش در جمع خبرنگاران گفت: امروز ساعت 10.30 دقیقه جلسه دادگاه شروع و من با رد اتهام به دفاع از خود پرداختم.

وی افزود: از باب امر به معروف و نصیحت این مطالب را مطرح کرده بودم و به عنوان یک شهروند و براساس قانون اساسی حق آزادی بیان دارم.

هاشمی بیان کرد: در این جلسه آخرین دفاع من اخذ و فقط به مادرم اجازه ورود به دادگاه داده شد. وکلایم نیز مسائلی را درخصوص اتهام من بیان کرده و این اتهام را رد کردند.

پوربابایی وکیل فاطمه نیز درباره روند دادگاه گفت: در جلسه امروز به طور کامل از موکلم دفاع کردیم و حکم دادگاه ظرف یک هفته آینده صادر خواهد شد.

علیزاده طباطبایی دیگر وکیل فاطمه نیز روند دادگاه را مناسب ارزیابی کرد و گفت: در جلسه امروز در خصوص اعتراضاتی که به نحوه رسیدگی داشتیم دفاعیات خود را مطرح کردیم.

 

خواندنی از سراسر وب