احضار دختر پادشاه اسپانیا به دادگاه

اسپانیا,اروپا

دادگاهی در اسپانیا کوچک‌ترین دختر پادشاه را برای پاسخگویی به اتهام‌هایی در زمینه جرائم مالیاتی و پولشویی احضار کرد.

جهان > اروپا- دادگاهی در اسپانیا کوچک‌ترین دختر پادشاه را برای پاسخگویی به اتهام‌هایی در زمینه جرائم مالیاتی و پولشویی احضار کرد.

این نخستین‌بار است که یکی از خویشاوندان درجه یک پادشاه به دادگاه فراخوانده می‌شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، کریستینا 48ساله با امور تجاری شوهرش ایناکی اوردانگارین مرتبط است که وی نیز به‌دلیل اتهام اختلاس منابع مالی دولتی مورد بازجویی قرار گرفته است. تصمیم دادگاه مایورکا برای احضار کریستینا ضربه‌ای مهم به اعتبار پادشاه 76 ساله است.