قرضاوی:

مصری ها همه پرسی قانون اساسی را تحریم کنند

آفریقا و خاورمیانه

رئیس اتحاد جهانی مسلمین از مصری ها خواست که همه پرسی قانون اساسی را که قراراست در اواسط ماه جاری میلادی برگزار شود تحریم کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الشرق الاوسط، یوسف القرضاوی از مصری های در داخل و خارج این کشور خواست که همه پرسی قانون اساسی جدید مصر را تحریم کنند.

در فتوای قرضاوی آمده است: شرکت در همه پرسی موقعیت کودتاچیان را قوی می کند و قانون اساسی که همه پرسی قرار است درباره آن انجام شود سندی باطل است.

وی بیان کرد: مشارکت در همه پرسی قانون اساسی یا هر اقدامی که نیروهای کودتاچی را تقویت و به آنها مشروعیت بخشد یا حضور آنها را در قدرت طولانی کند و موجب قوی شدن آنها شود حرام است.

قرضاوی اعلام کرد: این سندی که آن را قانون اساسی می نامند فاقد مشروعیت است زیرا از سوی کسانی تدوین شده که مشروعیت ندارند و تدوین کنندگان آن نمایندگان کودتاچیان هستند. چه تضمینی در قبال نتایج این همه پرسی وجود دارد و شفافیت آن در هاله ای از ابهام قرار دارد به ویژه که نتایج انتخابات سابق مورد بی توجهی قرار گرفته است و نمایندگان بازداشت و وزیران پشت میله های زندان قرار گرفته اند.

وی افزود: قانون اساسی قدرت یک فرد را زیاد می کند. هرآنچه که بر اساس باطل به وجود آمده است باطل است و هر آنچه که بر اساس جهالت بنا شده باشد بیهوده و عبث و اهانت به اراده ملت مصر است.

شایان ذکر است این فتوای یوسف قرضاوی یک روز قبل از شروع همه پرسی در خارج کشور  و چند روز قبل از انجام این همه پرسی در مصر در اواسط ماه جاری میلادی است.