کمیسیون تلفیق مصوب کرد:

قیمت هر بشکه نفت در لایحه بودجه 100 دلار / در آمد 77 هزار میلیارد تومانی دولت از محل فروش نفت

مجلس

عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی گفت: اعضای کمیسیون با پیشنهاد دولت مبنی بر قیمت 100دلاری هر بشکه نفت در لایحه بودجه 93 موافقت کردند.

عباس پاپی زاده در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر در خصوص مصوبات امروز کمیسیون تلفیق گفت: بررسی درآمدهای مالیاتی در جلسه امروز نیز ادامه یافت. در خصوص افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده در میان نمایندگان و نماینده دولت اختلاف نظر وجود داشت که موجب شد این بحث مراعا بماند.

وی افزود: دولت درآمد 66 هزار میلیارد تومانی را از محل مالیاتها پیش بینی کرده که کمیسیون تلفیق معتقد بود در آمد بودجه از محل می تواند به 68 هزار میلیارد تومان افزایش یابد.

نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی قیمت نفت در لایحه بودجه 93 گفت: دولت قیمت نفت را در لایحه بودجه بشکه ای 100 دلار دیده بود که اعضای کمیسیون تلفیق معتقد بودند که قیمت نفت باید به 95 دلار کاهش یابد که در نهایت پس از رای گیری نمایندگان با پیشنهاد دولت موافقت کرده و مقرر شد روزانه 1.2 میلیون بشکه نفت با قیمت هر بشکه 100 دلار به فروش برسد تا درآمد 77 هزار میلیارد تومانی از این محل کسر شود.

به گزارش مهر، در جلسه دیروز کمیسیون تلفیق کلیات این لایحه به تصویب رسیده و بخش اول درآمدهای مالیاتی بررسی شد.