• ۱۸بازدید
گزارش خبری تصویری/

موشکها و هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی در اختیار ارتش عراق

وبگردی