درخواست قاضی‌پور برای حذف ماده لایحه رسیدگی به محكومیت‌های مالی:

ماده 14 به ضرر افراد ضعیف است

مجلس

مسائل امنیتی مفاسد اقتصادی بزرگ و مهم؛ آدم‌ربابی و مسائلی که از این دست باید در الویت باشد، نه محکومیت مالی افراد متخلف که می‌خواهند خارج از نوبت دیه یا مهریه زنان را ندهند.

نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی به عنوان طراح حذف ماده 14 لایحه نحوه رسیدگی به محكومیت های مالی گفت: قراردادن الویت خارج از نوبت در این ماده بر ضرر افراد ضعیف است.

به گزارش خبرنگار ایلنا،‌ در ادامه رسیدگی به لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نادر قاضی حذف ماده 14 از این لایحه را پیشنهاد داد.

نادر قاضی پور در خصوص پیشنهاد خود عنوان کرد: مسائل امنیتی مفاسد اقتصادی بزرگ و مهم؛ آدم‌ربابی و مسائلی که از این دست باید در الویت باشد، نه محکومیت مالی افراد متخلف که می‌خواهند خارج از نوبت دیه یا مهریه زنان را ندهند.

وی ادامه داد‌: قراردادن الویت خارج از نوبت در این ماده بر ضرر افراد ضعیف است، زیرا کسانی که پول دارند با گرفتن وکیل می توانند با زبان خود،حق زنان و افراد ضعیف را که توانایی گرفتن وکیل را ندارند،پایمال کنند.

کد N45423