• ۱۲بازدید
در پی زلزله اقتصادی ترکیه/

600 تن دیگر از مدیران و کارکنان شهربانی پایتخت ترکیه برکنار شدند

وبگردی