در پی زلزله اقتصادی ترکیه/

600 تن دیگر از مدیران و کارکنان شهربانی پایتخت ترکیه برکنار شدند

کد N45247