موفقیتی دیگر برای ایران

ایران و سوریه

القدس العربی از موضع اخیر آمریکا و موفقیت ایران می گوید.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین روزنامه عربی القدس العربی، چاپ لندن در مقاله ای با اشاره به اینکه آمریکا سرانجام نقش ایران در حل بحران سوریه رابرای نخستین بار بعید ندانست و به طور تلویحی آن را پذیرفت این موضوع را موفقیتی دیگر برای ایران ارزیابی کرده است.
این روزنامه با اشاره به اینکه بر اساس دستاوردهای ژنو یک به هیچ وجه ایران نباید در مذاکرات ژنو دو حضور داشته باشد نوشت: مقامات عالیرتبه آمریکا گفتند این نخستین بار است که کری آشکارا احتمال نقش ایران را در مذاکرات، بدون پذیرفتن کنفرانس ژنو یک مطرح کرده است. از نگاه نویسنده این مقاله اینگونه بر می آید که این رویکرد جدید آمریکا چندان به مذاق کشورهای عربی و خصوصا مخالفان بشار اسد خوش نیامده است.

5252

کد N44533