دختر ۸ساله افغان، عامل انتحاری طالبان

آسیا,طالبان,افغانستان طالبان

پلیس افغانستان یک دختر ۸ساله را بازداشت کرد که قصد حمله انتحاری به پاسگاه پلیس مرزی را در استان جنوبی هلمند داشت.

جهان > آسیا- پلیس افغانستان یک دختر ۸ساله را بازداشت کرد که قصد حمله انتحاری به پاسگاه پلیس مرزی را در استان جنوبی هلمند داشت.

گفته می‌شود این دختر که احتمالاً خواهر یکی از فرماندهان برجسته طالبان است، با دارویی گیج شده‌بود تا به این حمله دست بزند. به گزارش بی‌بی‌سی، پلیس گفت برادرش وی را تشویق کرده بود که دست به این حمله انتحاری بزند. یک سرباز ارتش افغانستان این دختر را که جلیقه انتحاری به تن داشت، دید و بازداشت کرد.