المیادین خبر داد؛

فیصل مقداد امروز به تهران سفر می کند

آفریقا و خاورمیانه

شبکه تلویزیونی المیادین از سفر امروز معاون وزیر امور خارجه سوریه به تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، المیادین اعلام کرد که فیصل مقداد معاون وزیر امور خارجه سوریه امروز به تهران سفر می کند.

وی قرار است با مقامات کشورمان درباره آخرین وضعیت سوریه رایزنی کند. به جزئیات بیشتری اشاره نشده است.